HOME

Sabtu, 21 Januari 2017

Kajian Kitab Ushul At-Tsalatsah-1 (Biografi Penulis)
Oleh : Abu Yusuf Akhmad Ja’far

Muqoddimah

الحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ ، كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَ يَرْضَى، وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَ أَنَّ 
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ

قَالَ اللهُ تَعَالَى : يَآيُّهَا الذِّيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوْا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ، وَ لَا تَمُوْتُوْنَ إِلَّا وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ
وَ إِنَّ أَصْدَقَ الحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ تَعَالَى ، وَ خيْرَ الهَدْيِ هَدْيُ النَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ، وَ شَرَّ الأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَاتِ بِدْعَةٍ وَ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ
أمَّا بَعْدُ ،
Puji Syukur kehadirat Allah Ta’ala atas segala limpahan Rahmat dan kurnia-Nya, sehingga kita bisa tetap berada di atas keimanan dan Islam sampai saat ini, dan juga masih diberi kesempatan untuk mengkaji Al-Qur’an dan Sunnah Nabi Salallahu ‘alaihissalam sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi Radiyallahu ‘anhum
BAB 1
Biografi Syaikh Muhammad At-Tamimy
(Penulis Kitab Tsalatsatu Al-Ushul)[1]

Namanya :
Beliau adalah Al-Allamah Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rasyid bin Bariid bin Muhammad At-Tamimy.

Lahirnya :
Beliau lahir pada tahun 1115 H di ‘Uyainah, salah satu kota di Najd dan beliau tumbuh besar di kota ini di tengah keluarga yang berilmu dan taat terhadap agama Islam.

Perjalanan Menuntut Ilmu :
Dalam usia 10 tahun beliau sudah fasih dalam membaca Al-Qur’an serta hafal di luar kepala, bukan hanya itu bahkan beliau hafal matan-matan dari berbagai cabang ilmu. Beliau mempunyai ketajaman dalam memahami susuatu, cepat nangkap dari informasi yang dia dapat sehingga keluarganya merasa terheran-heran melihat hal itu. Pada masa baligh beliau sudah menjadi imam sholat, kemudian beliau pergi ke Mekkah untuk menunaikan ibadah haji selama 2 bulan lamanya, kemudian beliau kembali ke kampung halamannya dan memulai mendalami kitab-kitab madzhab hambali. Kemudian beliau rihlah (melakukan perjalanan) ke Bashro dan Hijaz untuk menimba ilmu kepada Alim Ulama’ pada kala itu.

Guru-gurunya :
    1.      Syaikh Abdul Wahhab bin Sulaiman (Ayahnya)
    2.      Syaikh Abdullah bin Ibrahim bin Saif An-Najdi
    3.      Syaikh ‘Aalim Muhammad Hayatus As-Sanadi Al-Madani[2]

Perjalanan Dakwahnya :
Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab menganut pemahaman (Aqidah) Ahlus Sunnah dengan pemahaman salaf yang selalu berpegang teguh kepada Al-Qur’an dan Sunnah tanpa ta’wil  (yaitu Menetapkan Sifat dan Nama-nama Allah Ta’ala) dan tanpa filsafat di dalamnya.

Dan dalam masalah fiqh, beliau adalah hambaliyyun madzhab (penganut madzhab Imam Ahmad bin Hambal) akan tetapi beliau tidak taqlid buta. Karena apabila beliau mendapati dalil yang shahih dari Al-Qur’an dan Sunnah sedangkan hal itu bertentangan dengan madzhabnya, maka beliau lebih memilih dalil yang shahih.[3]

Beliau hidup pada zaman kemunduran Islam saat itu, karena tersebarnya kesyirikan dan bid’ah (perkara baru dalam agama yang tidak ada tuntunan wahyu) di kalangan umat Islam. Dan pada waktu itu juga beliau menjadi salah satu tokoh kebangkitan Islam. Penyeruan awal dakwah beliau adalah penyeruan kepada Tauhid (Mengesakan Allah) dan beliau banyak memberantas kesyirikan pada zaman itu. Amalan yang tersebar di Jazirah Arab kala itu adalah pengkultusan secara berlebihan kepada para Wali dengan mengusap kubur-kuburnya serta bernadzar atasnya. Dan beliau juga menyerukan untuk tidak meninggikan kuburan (di kijing). Karena itulah beliau mendapat julukan Muwahhidun (Penyeru kepada Tauhid). Adapun penamaan Wahhabiyah itu adalah Nama yang diberikan  oleh orang-orang barat dan pembenci dakwah beliau, agar umat Islam tertipu dengan itu semua.

Banyak orang yang menerima dakwah beliau dan banyak pula yang menolaknya sehingga beliau memilih untuk berhijrah dari kampung halamannya menuju kota Dir’iyyah. Dan disitulah beliau berjumpa dengan Alu Su’ud Muhammad bin Su’ud. Dengan rahmat Allah beliau berdua melakukan kerjasama untuk saling bahu membahu dalam berdakwah untuk mengembalikan kemurnian agama dan menghilangkan segala perkara baru (dalam agama) yang bertentangan dengan syari’at. Dari sinilah munculnya cikal bakal Kerajaan Saudi Arabia.[4]

Karya-karyanya :
   1.      Kitab At-Tauhid fiimaa Yajibu min Haqqillah ‘ala Al-‘Abiid
   2.      Ushul Al-Iman (Pokok Keimanan)
   3.      Fadhlul Al-Islam (Keutamaan Agama Islam)
   4.      Kasyfu Asy-Syubuhaat (Menyingkap Kerancuan-kerancuan berfikir)
   5.      Masaail Al-Jaahiliyyah (Perkara-perkara Zaman Jahiliyyah)
   6.      Mukhtasor Zaadul Al-Ma’aad (Ringkasan Bekal Menuju Akhirat)
   7.      Ushul At-Tsalatsah (3 Landasan Utama)
   8.      Nawaaqidu Al-Islam (Pembatal-pembatal Keislaman)
   9.      Qowaaid Al-Arba’ (4 Kaidah-kaidah dalam beragama)
  10.  Dll

Pujian Ulama Terhadapnya :
Banyak pujian yang datang dari kalangan Ulama’ yang sezaman dengan beliau ataupun sesudahnya, diantaranya :

Saudaranya Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, Sulaiman berkata: “Dahulu ayah kami sangat takjub dengan Muhammad karena pemahamannya yang cerdas sebelum usia baligh dan ayah berkata : “Aku banyak mengambil faidah dari anakku itu terhadap permasalahan hukum”.

Syaikh As-Syaukani berkata : “Muhammad bin Abdul Wahhab salah satu ulama yang ahli meneliti dan berpengetahuan luas tentang Al-Qur’an dan As-Sunnah”

Syaikh Al-Alusy berkata : “Beliau adalah orang yang sangat fanatik terhadap sunnah Nabi salallahu ‘alaihi wa sallam dan banyak mengingkari perbuatan yang bertentangan dengan kebenaran di kalangan ulama yang dekat dengan kerajaan dengan cara yang ma’ruf dalam mengingkarinya”.

Wafatnya :
Beliau wafat di kota Dir’iyyah pada tahun 1206 H (Usia 91 Tahun), bertepatan dengan hari senin di akhir bulan Syawwal.[5]
Semoga Allah merahmatinya dan membalas jasa-jasanya serta meluaskan kuburannya dengan ampunan Allah Ta’ala. Aamiin.[1] Rujukan utama dari tulisan ini.
[2] Lihat kitab Ar-Rokiizah fii Syuruhaat Mutun Al-‘Aqidah, Jilid 2 : hal.8 oleh Syaikh Kholid Al-Juhany atau Syarhu Tsalatsatu Al-Ushul hal.9 oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin
[3]Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab Da’watuhu wa Sirotuhu hal.3 oleh Syaikh Abdul Aziz bin Aziz bin Baz 

[4] Lihat kitab Tarikh At-Tasyri’ hal 211 oleh Dr. Rasyad Hasan Khalil (Muqorror Resmi Univ. Al-Azhar Kairo)
[5] Lihat kitab Ar-Rokiizah fii Syuruhaat Mutun Al-‘Aqidah, Jilid 2 : hal.10-11 oleh Syaikh Kholid Mahmud Al-Juhany

0 komentar:

Posting Komentar